Wat is de magische mix

Bij Openbaar Belang geloven wij in de kracht van gemengde complexen en buurten. Bewoners die een bijdrage kunnen leveren en bewoners die juist wat meer vragen levert de magische mix op. Het zorgt voor balans in de wijk.

Hier wordt in 2 minuten uitgelegd wat Openbaar Belang onder de magische mix verstaat.

Let op: Bij alle woningen die via de Woningzoeker worden verhuurd, blijft inschrijfduur altijd leidend. Wel kan het zijn dat we extra voorwaarden bij een woningadvertentie plaatsen, bijvoorbeeld dat de woning geschikt is voor een gezin of voor iemand die iets voor de buurt kan betekenen. Uit de groep woningzoekenden die daarop reageren, staat degene met de langste inschrijfduur bij de Woningzoeker bovenaan de lijst.