Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 hebben huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrens voor passend toewijzen én een huur boven de voor hen geldende aftoppingsgrens recht op eenmalige huurverlaging. De grootte van het huishouden speelt hierbij ook een rol. Wij kijken eerst welke huurders hiervoor in aanmerking komen. Dat gebeurt op basis van de inkomensgegevens van 2019 die bekend zijn bij de Belastingdienst, de samenstelling van het huishouden en relatie tot de (kale) huurprijs. Deze eenmalige huurverlaging is voor een deel van onze huurders goed nieuws!. Alle huurders met een huur boven de eerste aftoppingsgrens (€ 633,25) ontvangen in maart 2021 een brief van Openbaar Belang over dit onderwerp.

Openbaar Belang houdt bij het toewijzen van de huurwoningen al jaren rekening met het inkomen en de samenstelling van het huishouden. Maar in de loop der tijd kan het zijn dat een inkomen gedaald of gestegen is. Ook kan het aantal mensen dat in de woning woont veranderen.

Voorwaarden eenmalige huurverlaging
Of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging in 2021 hangt af van

  • uw kale huurprijs (dit is alleen de huurprijs van de woning zonder bijvoorbeeld de servicekosten)
  • het aantal mensen in uw huishouden
  • uw gezamenlijke bruto jaarinkomen

Let op: Is uw kale huur lager dan € 633,25? Dan is deze lager dan de laagste aftoppingsgrens en komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u automatisch bericht van ons!
Als u in aanmerking komt, dan krijgt u in maart 2021 bericht van ons. U hoeft zelf niks te doen. Wij controleren van te voren of u aan alle voorwaarden voldoet. Of u met uw (gemeenschappelijke) inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel mensen u in huis woont, ontvangen wij van de Belastingdienst. Hoeveel huurverlaging u precies krijgt, hangt af van de hoogte van uw (kale) huurprijs.

Mogelijk komt u toch in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?
Controleer of 

  • uw inkomen ten opzichte van 2019 is gedaald
  • de samenstelling van uw huishouden is veranderd

Misschien dat u dan toch in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging.
Kijk in het schema om te controleren of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging.​ Ook kunt u hier een aanvraag voor huurverlaging indienen.