Voorwaarden voor de eenmalige huurverlaging

De Belastingdienst gebruikt vastgestelde inkomensgegevens over het jaar 2019 voor het bepalen van de inkomenscategorie. Heeft u daarna te maken gekregen met een inkomensdaling? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 zelf bij ons de eenmalige huurverlaging aanvragen. De inkomensdaling moet tenminste al zes maanden duren op het moment van het verzoek tot huurverlaging. Maar ook als de samenstelling van uw huishouden is veranderd, kan dit betekenen dat u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging.

Of u aan de voorwaarden voldoet, hangt dus af van:

  • uw kale huurprijs (dit is alleen de huurprijs van de woning zonder bijvoorbeeld de servicekosten)
  • het aantal mensen in uw huishouden
  • uw gezamenlijke bruto jaarinkomen (inclusief het inkomen van alle mensen in uw huishouden ouder dan 27 jaar)

Is uw kale huur lager dan € 633,25? Dan komt u helaas niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.

Controleren
U kijkt naar uw gemiddelde bruto maandinkomen van de laatste 6 maanden. Dit bedrag vermenigvuldigt u met 12. Heeft u in die periode een eindejaarsuitkering en/of vakantiegeld ontvangen? Dan telt u dat erbij.
In het schema kunt u zien of u in één van de categorieën voor huurverlaging valt.

Aanvragen
Wilt u een aanvraag doen? Dan mailt u ons de volgende stukken:

- Een ingevuld Aanvraagformulier. (let op dat u een vinkje zet bovenaan de 2e pagina van het pdf)
- Inkomensgegevens van de afgelopen 6 maanden. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee. Heeft u inwonende kinderen die 27 jaar of ouder zijn? Hun inkomen telt wel mee bij het huishoudinkomen.
Het bewijs (van de afgelopen zes maanden) kan bestaan uit: recente set salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP’ er bent.