Aanvragen eenmalige huurverlaging

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u zelf bij ons de eenmalige huurverlaging aanvragen. De inkomensdaling moet tenminste al zes maanden duren op het moment van het verzoek tot huurverlaging. Maar ook als de samenstelling van uw huishouden is veranderd, kan dit betekenen dat u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging.

Of u aan de voorwaarden voldoet, hangt dus af van:

  • u heeft geen huurverlaging gehad in 2023
  • uw kale huurprijs (dit is alleen de huurprijs van de woning zonder bijvoorbeeld de servicekosten).
    Deze moet hoger zijn dan € 577,91. 
  • het aantal mensen in uw huishouden
  • uw gezamenlijke bruto jaarinkomen (inclusief het inkomen van alle mensen in uw huishouden ouder dan 27 jaar)
  • ingangsdatum van uw huurcontract moet voor 1 maart 2023 zijn

Is uw kale huur lager dan € 577,91? Dan komt u helaas niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.


Controleren

U kijkt naar uw gemiddelde bruto maandinkomen van de laatste 6 maanden. Dit bedrag vermenigvuldigt u met 12. Heeft u in die periode een eindejaarsuitkering en/of vakantiegeld ontvangen? Dan telt u dat erbij.
In het schema kunt u zien of u in één van de categorieën voor huurverlaging valt.

Type huishouden (inclusief inwonenden kinderen)

Inkomensgrens

Eenpersoonshuishouden

t/m € 24.840 

Eenpersoonsouderenhuishouden (AOW)

t/m € 26.430 

Meerpersoonshuishouden (2 of meer personen)

t/m € 32.370 

Meerpersoonsouderenhuishouden (2 of meer personen) (AOW)

t/m € 35.150 

 

Ook kunt u hier controleren of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging.


Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen? Dan hebben wij de volgende stukken van u nodig:

  • Een ingevuld en getekend Aanvraagformulier.
  • Inkomensgegevens van de afgelopen 6 maanden. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee. Heeft u inwonende kinderen die 27 jaar of ouder zijn? Hun inkomen telt wel mee bij het huishoudinkomen.

Het bewijs (van de afgelopen zes maanden) kan bestaan uit: recente set salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP’ er bent.

Hier vindt u het aanvraagformulier.

Het aanvraagformulier kunt u digitaal invullen. Denkt u er aan om het op te slaan. Daarna kunt u het naar ons mailen.

 

Graag ontvangen wij alle stukken via de mail info@openbaarbelang.nl. De aanvraag moet uiterlijk 30 december 2024 bij ons binnen zijn.