Betaalbaar wonen: Wet Eenmalige Huurverlaging 2023

In 2024 is er in sommige gevallen een mogelijkheid tot huurverlaging. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de netto (kale) huur in ieder geval hoger zijn dan € 577,91 en uw huuringangsdatum moet voor 1 maart 2023 liggen. Ook zijn er bepaalde inkomenseisen om mogelijk huurverlaging te krijgen.

Bij het toewijzen van de huurwoningen houdt Openbaar Belang al jaren rekening met het inkomen en de samenstelling van het huishouden. Maar in de loop der tijd kan het zijn dat een inkomen gedaald of gestegen is. Ook kan het aantal mensen dat in de woning woont veranderen.

Of u aanspraak maakt op huurverlaging hangt af van een aantal factoren:

  • u heeft in 2023 geen huurverlaging gehad
  • uw kale huurprijs (dit is alleen de huurprijs van de woning zonder bijvoorbeeld de servicekosten) moet hoger te zijn dan € 577,91).
  • het aantal mensen in uw huishouden (inclusief inwonende kinderen)
  • uw gezamenlijke bruto jaarinkomen (inclusief inkomen van inwonende kinderen van 27 jaar of ouder)
  • u moet per 1 maart 2023 in uw huurwoning wonen

Is uw inkomen recent gedaald? Of is de samenstelling van uw huishouden veranderd?
Dan komt u mogelijk toch in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging!

Controleer of u in aanmerking komt voor huurverlaging

Hier leest u meer over hoe u huurverlaging kunt aanvragen