Jaarlijkse huurverhoging

Huurverhoging sociale huurwoningen

Heeft u geen recht op de eenmalige huurverlaging? Dan ontvangt u van ons een brief met daarin uw huurverhoging. Openbaar Belang voert huurverhogingen door tot het wettelijke toegestane maximum van 3,1%. Wij gebruiken een groot deel hiervan voor huurders voor wie betaalbaarheid een steeds groter probleem dreigt te worden.

Huurverhoging vrije sector

Huurt u een woning in de vrije sector? Dan is dit jaar een maximale huurverhoging van 4,1% toegestaan.

Levert de betaalbaarheid van uw woning een steeds groter probleem op? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een structurele inkomensdaling (minimaal 6 maanden) waarbij de betaling van de huidige huur momenteel of op termijn een probleem is. Dan is er een maatwerkoplossing mogelijk. Bent u alleenstaand en is uw inkomen lager dan € 44.035? Of woont u met meer personen in uw huis en is uw inkomen lager dan € 48.625? Openbaar Belang biedt u dan de mogelijkheid om te verhuizen naar een sociale huurwoning. Heeft u hier interesse in? Mail ons of bel naar (038) 45 67 222.
Huurverlaging is geen optie.

Huurverhoging bij hogere inkomens in combinatie met een sociale huurwoning

Voor huurders die een hoog middeninkomen hebben, is een huurverhoging van € 50 per maand. Dat gaat om 1 persoon met een inkomen tussen € 48.836 en € 57.573. Of meerpersoons huishouden met een inkomen tussen € 56.513 en € 76.764. De huur blijft wel onder € 998,02.

Huurders met een hoog inkomen (1 persoon boven € 57.573 of meer personen boven € 76.764) krijgen € 100 verhoging per maand. Deze huur blijft wel onder € 1.232,85.

Is de inkomensafhankelijke huurverhoging € 50 per maand? Dan is de huurverhoging tot maximaal € 998,02. Dit is de eerste grens voor middeldure huur zoals deze in Zwolle geldt. 

Is de inkomensafhankelijke huurverhoging € 100 per maand? Dan is de huurverhoging tot maximaal € 1.232,85. Dit is de tweede grens voor middeldure huur zoals deze in Zwolle geldt.