Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijkse huurverhoging

U ontvangt van ons een brief met daarin uw huurverhoging. Openbaar Belang voert huurverhogingen door tot het wettelijke toegestane maximum van 5,8%. Wij gebruiken een groot deel hiervan voor huurders voor wie betaalbaarheid een steeds groter probleem dreigt te worden.

Huurverhoging vrije sector

Huurt u een woning in de vrije sector? Dan is dit jaar een maximale huurverhoging van 5,5% toegestaan.

Levert de betaalbaarheid van uw woning een steeds groter probleem op? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een structurele inkomensdaling (minimaal 6 maanden) waarbij de betaling van de huidige huur momenteel of op termijn een probleem is. Dan is er een maatwerkoplossing mogelijk. Bent u alleenstaand en is uw inkomen lager dan € 47.699? Of woont u met meer personen in uw huis en is uw inkomen lager dan € 52.671? Openbaar Belang biedt u dan de mogelijkheid om te verhuizen naar een sociale huurwoning. Heeft u hier interesse in? Mail ons of bel naar (038) 45 67 222.
Huurverlaging is geen optie.

Huurverhoging bij hogere inkomens in combinatie met een sociale huurwoning

Heeft u een inkomen als eenpersoonshuishouden hoger dan € 52.753? Of bij een meerpersoonshuishouden hoger dan € 61.046? Dan krijgt u een huurverhoging van € 50 of € 100. Het bedrag hangt af van het inkomen en de huishoudgrootte.

Is de inkomensafhankelijke huurverhoging € 50 per maand? Dan is de huurverhoging tot maximaal € 1.035,94. Dit is de eerste grens voor middeldure huur zoals deze in Zwolle geldt.

Is de inkomensafhankelijke huurverhoging € 100 per maand? Dan is de huurverhoging tot maximaal € 1.279,70. Dit is de tweede grens voor middeldure huur zoals deze in Zwolle geldt.