Zelfstandige gas-, elektra- en/of watermeter

U heeft een zelfstandige gas-, elektra- en/of watermeter en u heeft zelf een energiecontract afgesloten bij een energieleverancier

Prijsplafond
Van 1 januari tot en met 31 december 2023 is het prijsplafond van toepassing voor huishoudens die zelfstandige gas-, elektra- en/of watermeters hebben. Daarvoor heeft u een energiecontract afgesloten bij een energieleverancier. Dit geldt ook voor andere ‘kleinverbruikers’ zoals zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb.

Wanneer bent u een kleinverbruiker?

  • U bent een kleinverbruiker van elektriciteit als u een aansluiting hebt met een grootte van maximaal 3 x 80 Ampère. De meeste huishoudens hebben een elektriciteitsaansluiting van 1 x 35 of 3 x 25 Ampère. U bent een kleinverbruiker van gas als u een gasmeter tot het type G25 hebt. De meeste huishoudens hebben een gasmeter van het type G4 of G6.
  • U leest, wat de grootte van uw aansluiting is, op uw meter of op de energierekening. U kunt ook aan uw netbeheerder vragen wat de grootte van uw aansluiting is.

Het prijsplafond heeft als doel tegemoet te komen in de hoge energieprijzen en om te stimuleren minder gas en elektriciteit te gebruiken. Dit geldt ook voor huishoudens die aangesloten zijn op het warmtenet of een (hybride) warmtepomp hebben. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief € 0,40 per KWh tot een verbruik van 2.900 kWh. De bedragen zijn inclusief energiebelasting en BTW. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het eigen energiecontract. Openbaar Belang heeft geen invloed op deze tarieven.

Vast of variabel energiecontract?

  • Er zijn nog enkele kleinverbruikers die een vast contract hebben waarbij de energieprijzen nog enige tijd vast staan. Heeft u bijvoorbeeld een contract waarbij u € 0,35 per kWh betaalt? Dan geldt het prijsplafond niet omdat u met uw contract minder betaalt.
  • Bij de meeste kleinverbruikers is het vaste contract inmiddels echter afgelopen. Omdat er vrijwel geen vaste contracten meer af te sluiten zijn, krijgen deze kleinverbruikers een variabel contract. Hierbij worden de energieprijzen meestal twee of vier keer per jaar aangepast op basis van het dan geldende tarief. De mensen met een variabel contract moeten rekening houden met een flinke stijging van de kosten in het geval ze boven het prijsplafond uit komen.

Jaarlijkse energierekening
Veel huishoudens krijgen hun jaarlijkse energierekening in de loop van het jaar en niet precies op 1 januari. Het prijsplafond is alleen uitvoerbaar als het wordt gekoppeld aan de jaarlijkse energierekening. Het maximale verbruik voor huishoudens tegen de tarieven van het prijsplafond is verdeeld in 2 delen:

  • Een deel vóór de jaarlijkse energierekening: dit is de optelsom van het aantal m3 gas en kWh stroom dat valt onder het prijsplafond van 1 januari tot de datum van de energierekening.
  • Een deel ná de jaarlijkse energierekening: dit is de optelsom van het aantal m3 gas en kWh stroom dat valt onder het prijsplafond vanaf de datum van de jaarlijkse energierekening tot en met 31 december.

Het maximale verbruik tegen de tarieven van het prijsplafond vóór en na de energierekening verschilt daarmee per huishouden. De energieleveranciers geven hun klanten informatie over hoeveel energie zij nog kunnen gebruiken tegen het tarief van het prijsplafond.

Om de verdeling te berekenen is vastgesteld hoeveel gas en stroom op iedere dag van het jaar onder het prijsplafond valt. In de winter wordt er meer energie verbruikt dan in de zomer. Daar is rekening mee gehouden. Op 26 januari valt bijvoorbeeld 7,6 m3 gas en 10,4 kWh stroom onder het prijsplafond. En op 5 augustus 0,5 m3 gas en 5,6 kWh stroom.

Door deze rekenmethode staat voor alle huishoudens vast hoeveel energie zij voor en na hun jaarlijkse energienota mogen afnemen tegen het tarief van het prijsplafond. Het betekent echter niet dat er een maximaal verbruik per dag is. De verdeling per dag wordt alleen door energieleveranciers gebruikt om voor ieder huishouden het maximale verbruik voor en na de jaarlijkse energierekening te kunnen berekenen.  

Korting kleinverbruikaansluiting
Om het gebruik van elektriciteit te stimuleren en het gebruik van gas te ontmoedigen is er een korting voor kleinverbruikaansluitingen in het leven geroepen. Voor november en december 2022 hebben kleinverbruikers alvast een korting gekregen op de elektrarekening van € 190 per maand. 

Vragen energierekening
Heeft u vragen over de energierekening of over de tarieven, omdat u een hoog gas- en/of elektraverbruik en u daardoor boven het prijsplafond uit komt? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw energieleverancier. Ook kunt u kijken op de website van Milieucentraal voor meer inzicht in uw energierekening .