Nieuws

Lynnerkamp 48 met voorrang te koop

Interesse om een ruime eengezinswoning in de buurt Gerenlanden in de wijk Zwolle-Zuid te kopen? En huurt u nu van Openbaar Belang? Maak dan gebruik van de koopvoorrang regel om Lynnerkamp 48 te kopen!

Huurachterstand bij Openbaar Belang historisch laag!

Slechts een handjevol huurders heeft een betalingsachterstand bij Openbaar Belang. In het jaarverslag is te lezen dat eind 2020 0,26% van de zittende huurders voor een huurachterstand zorgde. In 2018 was dit nog 0,42%. Mooie dalende cijfers en...

Schoonmaken dakgoten

De komende weken worden bij veel van onze woningen de dakgoten schoongemaakt. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven.

24 mei gesloten

Maandag 24 mei zijn wij gesloten. Dinsdag 25 mei helpen we u weer graag vanaf 9.00 uur.

Herbenoeming Sjoerd Quint

De raad van commissarissen heeft Sjoerd Quint herbenoemd per 1 september 2021 als directeur-bestuurder van Openbaar Belang voor een periode van vier jaar. Dit besluit werd woensdag 3 maart geformaliseerd in de vergadering van de RvC en ondersteund...