Nieuws

Openbaar Belang blijft woningen verduurzamen

Openbaar Belang blijft inzetten op het verduurzamen van woningen. Voor de 41 appartementen aan de Sabangstraat is Van Wijnen ingeschakeld. Jolanda Comino directeur van Van Wijnen en Sjoerd Quint directeur bestuurder van Openbaar Belang hebben hun handtekeningen onder het contract gezet.

Openbaar Belang vergroot het aantal woningen met laagste huren

Openbaar Belang wil de komende jaren het aandeel zelfstandige woningen met de laagste huur flink vergroten. Dat is belangrijk, omdat daardoor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor starters verbeterd wordt. De woningen hebben niet alleen een lage huur, maar de huurder kan ook maximaal huurtoeslag krijgen. Openbaar Belang wil hiermee een belangrijke en structurele bijdrage leveren aan betaalbaarheid én beschikbaarheid.

Openbaar Belang legt al het onderhoud bij Nijhuis en Smaak (1)

Om de samenwerking tussen Openbaar Belang, Nijhuis en Smaak te vieren, is een berk geplant in het park aan de Binnengasthuisstraat. Deze drie-stammige berk symboliseert de samenwerking, waardoor de huurders in goed onderhouden woningen wonen. De berk staat voor vernieuwing, geeft andere inzichten en helpt anderen om te groeien.

Gratis hulp bij belastingaangifte

De Sociaal Raadslieden/Op Orde helpen binnenkort bewonersuit Zwolle (zonder vermogen) en Zwolse minima gratis met het invullen hun belastingsaangifte 2021. 

Aedes Benchmark 2021

Openbaar Belang is tevreden met de uitkomsten van de benchmark 2021. Het geeft aan dat wij goed meekunnen met de andere corporaties, maar dit jaar zien we ook ruimte voor verbeteringen. Waar we vooral blij van worden, zijn de cijfers die onze huurders hebben gegeven. De score ligt op alle subonderdelen hoger dan de landelijke score.