Klachtenadviescommisie zoekt maatschappelijk betrokken voorzitter

De woningcorporaties in de regio Zwolle dragen zorg voor het bouwen, verhuren en onderhouden van betaalbare huurwoningen. Over het algemeen zijn huurders tevreden, maar soms ook niet. Als een huurder of woningzoekende een klacht heeft over het handelen of nalaten van een handeling van een woningcorporatie (en ze daar samen niet uitkomen), kan die huurder de klacht voor behandeling voorleggen aan de onafhankelijke klachtenadviescommissie.

De klachtenadviescommissie regio Zwolle is op zoek naar een Maatschappelijk betrokken voorzitter met een juridische achtergrond.

Wie ben jij?
Als beoogd toekomstige voorzitter geef je met jouw juridische kennis en ervaring invulling aan de behandeling van een klacht. Dit doe je samen met de 5 andere commissieleden, die elk hun eigen professionele deskundigheid hebben. Wat jou met deze mensen bindt is je maatschappelijke betrokkenheid en binding met de regio Zwolle. Volkshuisvestelijke vraagstukken zijn je niet vreemd en je bent in staat om een onafhankelijk, onpartijdig en objectief oordeel te vormen. Je onderschrijft de doelstelling en werkwijze van de commissie, zoals is omschreven in het reglement en de Governancecode Woningcorporaties. Na een ruime inwerkperiode waar je je ambitie en vaardigheden hebt laten zien, treedt je uiterlijk per 1 januari 2023 aan als voorzitter.

Dit zijn wij
Wij zijn een onafhankelijke commissie van zes leden. We behandelen klachten van (mede)huurders, ex-huurders, toekomstige huurders en woningzoekenden die van mening zijn dat zij niet goed geholpen zijn door een woningcorporatie. We brengen onafhankelijke adviezen uit aan het bestuur van de betreffende corporatie over de ingediende klachten. Daarmee leveren wij een bijdrage aan het functioneren van de deelnemende corporaties. De werkwijze en bevoegdheden van de klachtenadviescommissie zijn vastgelegd in een reglement, dat te vinden is op de websites van de betrokken corporaties.

De klachtenadviescommissie regio Zwolle is ingesteld door de volgende corporaties:
▪ deltaWonen (Zwolle, Oldebroek en Kampen)
▪ SWZ (Zwolle)
▪ Openbaar Belang (Zwolle)
▪ Beter Wonen IJsselmuiden (IJsselmuiden)
▪ SallandWonen (Raalte)
▪ Woonstichting VechtHorst (Dalfsen en Staphorst)
▪ Vechtdal Wonen (Hardenberg en Ommen)
▪ Wetland Wonen (Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle)

Elk lid van de klachtenadviescommissie ontvangt een vergoeding per bijgewoonde hoorzitting en per bijgewoond halfjaarlijks overleg.

Wil jij solliciteren?
De uitgebreide profielschets vind je hier. Spreekt deze functie je aan en herken je jezelf in het profiel, dan ontvangen we graag jouw reactie. Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 6 februari 2022 per mail naar: info@klachtenadviescommissieregiozwolle.nl,  ter attentie van Hester Wijenberg.
Het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een gesprek met referenten vormen onderdeel van de sollicitatieprocedure. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 15 februari 2022 bij Openbaar Belang te Zwolle.

Voor meer informatie of vragen kun je mailen met het secretariaat van de Klachtenadviescommissie Regio Zwolle: info@klachtenadviescommissieregiozwolle.nl