Visie, missie en waarden

Net als andere woningcorporaties hebben ook wij een maatschappelijke opdracht. Vanuit onze eigen historie als woningcorporatie die dicht bij de huurder staat, zijn we echter uniek in ons denken en doen. Onze visie, missie en waarden vormen de basis voor wie we zijn en wat we doen.

Visie
De Zwolse volkshuisvesting - in de breedste zin - is een gedeelde maatschappelijke opgave. Vanuit onze rol en verantwoordelijkheid als woningcorporatie willen wij daar een structurele bijdrage aan leveren. Wij geloven in een samenleving waar samenwerking en participatie het uitgangspunt is. Ook geloven we in de kracht van gemengde complexen en buurten: een ‘magic mix’ van bewoners die een bijdrage kunnen leveren (dragers) en bewoners die juist ondersteuning nodig hebben (vragers). Die magic mix kunnen wij versterken door ‘matchmaking’; omdat we goed zicht hebben op de vraag en vanuit ons netwerk snel kunnen schakelen met onze partners kan Openbaar Belang van betekenis zijn voor dié mensen die het echt nodig hebben. We brengen de specifieke vraag en het aanbod gericht bij elkaar. Daarmee dragen we bovendien bij aan de doorstroming, wat ten gunste komt van degenen die wel aangewezen zijn op een corporatiewoning maar geen extra ondersteuning nodig hebben.

Missie
Openbaar Belang draagt duurzaam bij aan de verbetering van de volkshuisvesting in Zwolle. Daartoe bieden wij kwalitatief goede en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen en hebben wij extra aandacht voor huurders en woningzoekenden met een specifieke woonbehoefte. In het zoeken naar oplossingen gaan we een gerichte samenwerking aan met onze huidige en met toekomstige partners.

Waarden
In ons handelen staan de waarden van Openbaar Belang centraal. In de eerste plaats zijn wij persoonlijk. Daarnaast zijn we betrokken, flexibel, deskundig en betrouwbaar in alles wat we doen. Dat is wat van ons verwacht mag worden.