Fluessen Fivel (afgerond)

In opdracht van Openbaar Belang zijn de woningen aan de Fluessen en Fivel energetisch flink verbeterd door Hemink Groep. Hierdoor krijgen de huurders meer wooncomfort en wordt het energiegebruik teruggebracht.

Tijdens een aantal bijeenkomsten gingen Openbaar Belang en Hemink Groep met de bewoners in gesprek om te horen hoe men over de woningen denkt. Het werd al snel duidelijk dat veel bewoners, zowel huurders als koper, blij zijn met de ligging van de woning. Ook de ruimte in en om de woning wordt gewaardeerd.

Koopwoningen kunnen meedoen
Openbaar Belang snapt dat niet alleen de huurders maar ook de eigenaren van een koopwoning de energetische verbetering waarderen. Daarom zijn bij deze projecten ook de kopers meegenomen in de verduurzaming. Door te kiezen voor een integrale aanpak kan ook de beeldkwaliteit van de wijk geoptimaliseerd worden. Goede redenen dus om ook de kopers te betrekken bij de plannen.

De kopers die in een woningblok met huurders wonen, konden meedoen met de plannen. Eén op één. Dat betekent dat de kopers alle werkzaamheden kunnen laten doen die ook bij de huurwoningen worden gedaan. Tegen dezelfde prijs die Openbaar Belang per huurwoning betaalt. 

De werkzaamheden
- Nieuw dak inclusief isolatie RC 6
- Vervanging enkel glas door HR++ glas
- Vervangen voordeur
- Vervangen ventilatie voor MV box (CO2 gestuurd)
- Na-isoleren gevels
- (indien nodig) Saneren asbest
- Renoveren badkamer

Corona
De corona-maatregelen hebben gezorgd voor een andere aanpak van de werkzaamheden. Hemink doet eerst de buitenwerkzaamheden. Voor een paar onderdelen moeten de bouwvakkers kort de woning in. Dit gebeurt in overleg en met goedkeuring van de bewoners. Na de zomervakantie gaat Hemink verder in de woningen met het vernieuwen van de badkamer.
Een aangepast en iets vertraagd plan, maar wel met hetzelfde uiteindelijke resultaat!

Duurzamere woningen
Door de energetische maatregelen verbeteren we de isolatiewaarde van de woning en maken de woning duurzamer. Het nieuwe mechanische ventilatiesysteem in de woning zorgt voor een beter binnenklimaat. Als de werkzaamheden klaar zijn, ervaart de bewoner meer wooncomfort en een lagere energierekening.

aantal huurwoningen: 51 huurwoningen

Start bouw: april 2020

Oplevering: najaar 2020