Wanneer verwijderen jullie asbest in een woning?

Ons uitgangspunt is dat alle asbest die in woningen aanwezig is, zoveel als mogelijk wordt verwijderd. Daar waar asbest direct gevaar oplevert voor de gezondheid bij het dagelijks gebruik van de woning, is het asbest al verwijderd. Asbest dat niet direct gevaar oplevert voor de gezondheid, verwijderen we tijdens het planmatig onderhoud van de woningen als we in die ruimten aan de slag gaan.