Medehuurder

U bent medehuurder als u op de huurovereenkomst staat. Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Veel gevraagd over Medehuurder

Degene die bij mij inwoont verlaat de woning. Willen jullie dat weten?

Algemeen

Ja, wij ontvangen daarover graag bericht via e-mail of brief. Vermeld het adres en de naam van degene die vertrekt en de vertrekdatum.

Kan ik als mantelzorger aanspraak maken op de huurovereenkomst?

Algemeen

Dit is in bepaalde situaties mogelijk. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de woonconsulente. Bel (038) 45 67 222 of stuur een mail.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Algemeen

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht in principe geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan is de gezinssituatie niet duurzaam. Er is 1 uitzondering waarbij een kind eventueel medehuurder kan worden: Het kind is 35 jaar of ouder en woont onafgebroken bij zijn/haar ouders in en wil hier ook blijven wonen. Dit kunt u aantonen met een historisch uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie. Geldt deze uitzondering voor u? Dan kunt u het formulier medehuurderschap invullen.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

Algemeen

De huurachterstand moet wel door u beiden afbetaald worden. Er kan wel een formulier voor het opzeggen van het eigen deel van de huur worden ingevuld door de vertrekkende bewoner. Echter, de vertrekkende huurder blijft wel verantwoordelijk voor de achterstand die is opgebouwd tot de opzegdatum. Neemt u contact op met de afdeling incasso via (038) 4567 209 of (038) 4567 225 om hierover afspraken te maken en/of een betaalregeling te treffen voor de huurachterstand. In het formulier staat welke papieren u verder mee moet sturen. De opzegtermijn is een maand.

Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Algemeen

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en beide bij de gemeente ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst? Dan bent u automatisch medehuurder. Wij willen hiervan graag op de hoogte worden gebracht.

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?

Algemeen

Ja, dat kan als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. Dit moet u aantonen met een uittreksel BRP (Burger Registratie Personen) .  U moet een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is. U betaalt de kosten voor uw huishouden gezamenlijk. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen. Voldoet u aan deze eisen, dan kunt u het formulier medehuurder invullen.

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Algemeen

Nee, medehuurderschap is geen nieuwe verhuring volgens de Europese wetgeving. Daarom mag het toetsingsinkomen van beide huurders hoger zijn dan de wettelijke grens van inkomensgrens laag.

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Algemeen

Als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen.

Kan de onderhuurder medehuurder worden?

Algemeen

Nee, dat kan niet. Aan het einde van de periode verlaat de onderhuurder de woning. Ook als u besluit niet meer zelf in de woning te wonen. Het is de verantwoordelijkheid van de onderhuurder om zelf te zorgen voor andere woonruimte.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. We hebben een huurovereenkomst op naam van mijn ex en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wij kunnen de huurovereenkomst op uw naam zetten als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Is dat niet het geval? Dan stellen wij als voorwaarde dat u minimaal 2 jaar een duurzaam gezamenlijke huishouding voerde. U kunt de aanvraag indienen door het formulier medehuurderschap in te vullen en aan ons te sturen. In het formulier leest u welke papieren wij nodig hebben om uw aanvraag te behandelen. Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarden? Dan moet uw ex-partner de huur opzeggen en kunt u niet in de woning blijven wonen.