Sloop en herhuisvesting

Wij bouwen nieuwe woningen, vernieuwen wijken en onderhouden onze woningen. Bij wijkvernieuwing slopen we soms ook woningen. Vaak omdat de woningen niet meer passen bij de wensen en eisen van deze tijd. Als wij woningen slopen, informeren we bewoners zo vroeg mogelijk. Bij renovatie vragen we u soms om tijdelijk te verhuizen. We begrijpen dat dit ingrijpend is. Daarom gaan we altijd bij bewoners thuis langs voor een gesprek over de wensen en mogelijkheden. Ook regelen we rechten en verplichtingen goed in een planbesluit (voorheen het sociaal plan). In dit besluit maken we ook afspraken over vergoedingen. We helpen u altijd bij het vinden van een nieuwe of tijdelijke woning.

Veel gevraagd over Sloop en herhuisvesting

Waarom slopen jullie woningen en bouwen er nieuwe voor terug?

Algemeen

Soms slopen wij woningen die niet voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd of die van de toekomst. Opknappen van die woningen is vaak duurder dan het bouwen van nieuwe woningen die voldoen aan alle eisen.

Als ik vóór de uiterste verhuisdatum geen andere woning gevonden heb, hoe gaat het dan?

Algemeen

U heeft ruim de tijd om een woning te vinden. Ook krijgt u extra inschrijfduur bij de Woningzoeker, waardoor u meer kans maakt op een woning. Bent u in de laatste maanden nog niet verhuisd? Dan bieden wij u een woning aan. Dat kan een woning zijn die u niet mooi vindt. Of een woning in een buurt die u niet prettig vindt. Wij raden u daarom aan zelf op tijd te reageren op woningen zodat u een woning vindt die bij u past.

Betalen jullie mijn verhuizing? Ik moet toch verplicht verhuizen?

Algemeen

Nee, u ontvangt een verhuiskostenvergoeding van ons. Met dat bedrag kunt u de verhuizing regelen en nieuwe spullen kopen.

Helpen jullie mij met verhuizen als mijn woning wordt gesloopt?

Algemeen

Als u verhuist na de peildatum, dan ontvangt u van ons een verhuiskostenvergoeding. Hiermee kunt u zelf allerlei zaken regelen voor uw verhuizing.

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning als wijkvernieuwingsurgente?

Algemeen

Gaan wij uw huurwoning slopen? Dan heeft u recht op vervangende woonruimte. Om een nieuwe huurwoning te krijgen, moet u ingeschreven staan bij de Woningzoeker. U krijgt dan ophoging van inschrijfduur. Hiermee heeft u meer kans op het vinden van een huurwoning.

Ik heb nog geen intakegesprek over de verhuizing gehad en ik heb zelf al een woning gevonden. Heb ik wel recht op de verhuiskostenvergoeding?

Algemeen

Ja, u heeft recht op de vergoeding als u voldoet aan het Planbesluit (voorheen het Scoiaal Plan) dat voor uw woning/complex is opgesteld en de huur opzegt.

Ik heb wijkvernieuwingsurgentie. Krijg ik voorrang op alle woningen?

Algemeen

Nee, de voorrang geldt alleen voor de wensmodule. In de spoedmodule worden woningen verloot en is voorrang niet mogelijk. De woning moet ook passend zijn wat betreft de inkomensvoorwaarden. Indien van toepassing wordt ook gekeken naar leeftijd en huishoudgrootte.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe gaat dat in zijn werk?

Algemeen

Als wij uw woning slopen, dan informeren wij u op tijd. Vaak hoort u dit meer dan een jaar voor de sloop. We vinden het belangrijk dat u genoeg tijd heeft om een nieuwe plek te vinden. Wij informeren u uitgebreid over de mogelijkheden voor een andere woning, de vergoeding die u krijgt en allerlei andere zaken. Al deze afspraken leggen we vast in een Planbesluit (voorheen het Sociaal plan). Dit stellen we in overleg met de bewoners op.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe kom ik in aanmerking voor een andere woning?

Algemeen

Als wij uw woning slopen, dan informeren wij u op tijd. Vaak hoort u dit meer dan een jaar voor de sloop. We vinden het belangrijk dat u genoeg tijd heeft om een nieuwe plek te vinden. Wij informeren u uitgebreid over de mogelijkheden voor een andere woning, de vergoeding die u krijgt en allerlei andere zaken. Al deze afspraken leggen we vast in een Planbesluit (voorheen het Sociaal Plan). Dit stellen we in overleg met de bewoners op.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik een vergoeding als ik moet verhuizen?

Algemeen

Voldoet u aan de voorwaarden van het Planbesluit (voorheen het Sociaal Plan)? Dan heeft u recht op een verhuis- en herinrichtingsvergoeding. Deze vergoeding is wettelijk vastgelegd door de overheid. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.

Wanneer krijg ik de verhuiskostenvergoeding?

Algemeen

Dit staat vastgelegd in het Planbesluit  (voorheen het Sociaal Plan) dat voor uw woning/complex is opgesteld. 

Wat is een Sociaal Plan of Planbesluit?

Algemeen

Bij renovatie en sloop maken we altijd in overleg met de betreffende huurders afspraken over de regelingen en vergoedingen. Deze afspraken leggen we vast in een Planbesluit (voorheen een Sociaal Plan).