Centrale Huurdersraad en bewonerscommissie

De Centrale Huurdersraad (CHR) Openbaar Belang is de wettelijke vertegenwoordiger van al onze huurders. Kijk voor meer informatie op de website www.centralehuurdersraadob.nl.

Een bewonerscommissie bestaat uit huurders van een woongebouw, wooncomplex of straat die namens de andere bewoners die daar wonen in gesprek gaan met Openbaar Belang. Hierbij vertegenwoordigen ze de algemene belangen van alle huurders in hun woongebouw of straat. Voor veel zaken die over het bewonersbelang gaan, heeft een bewonerscommissie formeel adviesrecht, in een aantal gevallen ook instemmingsrecht. Zij zijn er niet voor om individuele problemen aan te pakken.

Veel gevraagd over Centrale Huurdersraad en bewonerscommissie

Wat doet de Centrale Huurdersraad?

De Centrale Huurdersraad houdt zich bezig met het algemene beheer en beleid van Openbaar Belang. U kunt daarbij denken aan de jaarlijkse huurverhoging, woonruimteverdelingsbeleid, verkoop, kwaliteitsbeleid enzovoort. Kijk voor informatie op de website van de Centrale Huurdersraad.

Hoe start ik een bewonerscommissie?

Neemt u contact op met de centrale huurdersraad, zij kunnen u hierover verder informeren en ook faciliteren. Meer informatie over de centrale huurdersraad vind u op hun website.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

Dit is afhankelijk van de bewonerscommissie. Het initiatief hiervoor ligt ook bij de bewonerscommissie. Het streven van Openbaar Belang is dat zij minimaal éénmaal per jaar een bijeenkomst met hun achterban organiseren.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met jullie?

Dit is afhankelijk van de bewonerscommissie en welke afspraken zij daarover met Openbaar Belang hebben gemaakt.. 

Lost een bewonerscommissie ook individuele problemen van huurders op?

Nee, de bewonerscommissie lost geen individuele problemen van een huurder op. Daarvoor kunt u bij ons terecht.

Waar moet een bewonerscommisse aan voldoen?

Er zijn een aantal voorwaarden. De bewonerscommissie bestaat uit minimaal 3 leden. De leden van de bewonerscommissie hebben een huurovereenkomst met ons. Het merendeel van de medebewoners vinden het goed dat de bewonerscommissie hen gaat vertegenwoordigen.

Wat doet een bewonerscommissie?

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over uw woongebouw of de direct omgeving. Zoals onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld rondom de burendag of een buurtfeest. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief.

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw waarmee wij overleggen. Zij vertegenwoordigen en komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een woongebouw.