Wat vindt u ervan?

In 2019 is de nieuwe ondernemingsstrategie “Het begint met wonen” ingegaan. Daarin zijn de ambities van Openbaar Belang voor vier jaar beschreven, tot en met 2022. Dat betekent dat we nu moeten bepalen welke bijsturing of aanpassing van de strategie gewenst is. We horen daarom ook graag uw mening.

We stellen u graag twee vragen. U kunt anoniem uw antwoorden geven. Als u wilt dat wij contact met u opnemen, dan kunt u bij de laatste vraag uw naam en mailadres achterlaten.

Om bij de vragen terecht te komen   klik hier