Leefbaarheid

Behalve om uw woning, bekommeren wij ons ook om uw woonomgeving. Wij willen dat u zich niet alleen in uw eigen huis, maar ook in de buurt waar uw huis staat, prettig voelt. Wij werken actief aan het verbeteren van de kwaliteit van leefbaarheid en veiligheid.

Veel gevraagd over Leefbaarheid

De deurmat in ons woongebouw is erg vies/kapot, waar meld ik dit?

Algemeen

U kunt dit bij de buurtbeheerder melden. U vindt hier de contactgegevens.

Ik heb hulp nodig (van een vrijwilliger) bij verschillende klusjes in en rond mijn woning. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt op ZwolleDoet uw vraag  plaatsen. 

De galerij - lift - algemene ruimte(s) van ons woongebouw is/zijn niet goed schoon gemaakt. Wat kan ik doen?

Algemeen

Betaalt u servicekosten voor het schoonmaken? Dan kunt u dit melden bij de buurtbeheerder. Hier vindt u de contactgegevens. Als u geen servicekosten voor het schoonmaken aan ons betaald, dan kunt u ervoor kiezen om zelf schoon te maken of om gezamenlijk met uw medebewoners de schoonmaak op te pakken. Voor het invoeren van een schoonmaakcontract is instemming van minimaal 70% van de medebewoners noodzakelijk. Wanneer u dit wenselijk vind, dan kunt u contact opnemen met uw buurtbeheerder via (038) 45 67 222.

De ramen van mijn woning/gebouw zijn niet goed gewassen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Betaalt u servicekosten voor het ramenwassen? U vindt de schoonmaakschema's in de algemene ruimte. Is het schoonmaakbedrijf niet geweest of is er niet volgens afspraak schoon gemaakt? Dan kunt u dit melden bij de buurtbeheerder. Hier vindt u de contactgegevens.

Er zit graffiti op mijn huis of in de buurt van mijn huis. Wat nu?

Algemeen

Meldt dit bij ons via (038) 45 67 222 en uw buurtbeheerder komt langs om de graffiti te bekijken. Als het nodig is fotograferen we de graffiti en doen we aangifte. Hierna laten we de graffiti zo snel mogelijk verwijderen.

Ik ben mijn milieu- of afvalpas kwijt om het restafval in de container te doen.

Algemeen

U kunt bij de ROVA Zwolle een nieuwe pas aanvragen. Mogelijk zijn daar kosten aan verbonden. Op de website van de ROVA, vindt u meer informatie. Telefoonnummer ROVA (038) 427 37 77.

Ik heb geen container bij mijn woning. Bij wie meld ik dat?

Algemeen

Containers krijgt u niet van ons, maar van de ROVA. Neemt u contact met de ROVA op via telefoonnummer  (038) 427 37 77

Ik moet de meterstanden doorgeven aan mijn energieleverancier, maar ik kan niet bij de meterkast komen. Hoe regel ik dat?

Algemeen

De buurtbeheerder/ huismeester heeft een sleutel van de meterkast. In dit overzicht vindt u de contactgegevens.

Ik wil een sleutelkluisje (laten) ophangen bij de toegangsdeur van mijn woongebouw. Mag dat?

Algemeen

Ja, maar altijd na overleg met de buurtbeheerder. Kijkt u hier voor de contactgegevens.

Ik wil graag de leefbaarheid van mijn wijk verbeteren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wij gaan graag met u in gesprek over uw idee. Mail ons uw idee.

Kan ik een sponsorverzoek bij jullie doen?

Algemeen

Op 1 juli 2015 werd de nieuwe Woningwet van kracht. Met de invoering van deze wet mogen wij niet meer sponsoren. We mogen wel 'bijdragen aan leefbaarheid'. Dit betekent dat wij alleen nog bijdragen aan activiteiten van huurders die zorgen voor een schone, veilige buurt. De buurt-BBQ valt daar helaas niet onder. De aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Het geld komt ten goede aan huurders van ons. De buurt moet er veiliger of schoner door worden. De activiteit moet door bewoners uit een straat of wijk samen gedaan worden. Er mag het afgelopen jaar niet eerder een bijdrage gevraagd zijn. Wilt u meer informatie? of denkt u hiervoor in aanmerking te komen, stuur ons een e-mail of bel onsvia (038) 45 67 222.

Ruimen jullie sneeuw bij ons woongebouw?

Algemeen

Wij ruimen geen sneeuw. Wel verstrekken wij zout aan vrijwilligers die sneeuw willen ruimen.

Waar vind ik informatie over het afvoeren van afval?

Algemeen

Dit is in de gemeente Zwolle via de ROVA geregeld. Kijkt u op de website of neem telefonisch contact met hen op (038) 427 37 77.

Wanneer komen ze ons woongebouw schoonmaken?

Algemeen

Neemt u hiervoor contact op met uw buurtbeheerder.

Wat doen jullie als er spullen op de galerij of in de algemene ruimte staan die er niet horen? Bijvoorbeeld vuilnis of fietsen.

Algemeen

Als bekend is wie de veroorzaker is, dan spreken wij hem of haar daar op aan. De veroorzaker kan het zelf opruimen, of wij doen dat op zijn/haar kosten. Als de dader niet bekend is, dan laten wij het ook weghalen, de kosten worden dan verrekend in de servicekosten voor de huurders.

Wat is het spreekuur van de buurtbeheerder?

Algemeen

De buurtbeheerders zijn veel in hun eigen wijken en buurten. U kunt hen benaderen via hun mobiele nummer en een afspraak met hen maken. Klik hier om te zien welke buurtbeheerder in welke buurten actief zijn.

Ik maak mij zorgen over de buren, hun woning is ernstig vervuild. Wat kan ik doen?

Algemeen

De gemeente Zwolle heeft hiervoor sociale wijkteams, zij houden zich onder andere bezig met ernstig vervuilde woningen. De vervuiling is vaak een signaal van meerdere problemen. Melden kan de bewoner(s) helpen de problemen te doorbreken. U kunt rechtstreeks contact opnemen met uw Sociaal Wijkteam.

Wat is de magische mix

Algemeen

Bij Openbaar Belang geloven wij in de kracht van gemengde complexen en buurten. Bewoners die een bijdrage kunnen leveren en bewoners die juist wat meer vragen levert de magische mix op. Het zorgt voor balans in de wijk.

Hier wordt in 2 minuten uitgelegd wat Openbaar Belang onder de magische mix verstaat.

Let op: Bij alle woningen die via de Woningzoeker worden verhuurd, blijft inschrijfduur altijd leidend. Wel kan het zijn dat we extra voorwaarden bij een woningadvertentie plaatsen, bijvoorbeeld dat de woning geschikt is voor een gezin of voor iemand die iets voor de buurt kan betekenen. Uit de groep woningzoekenden die daarop reageren, staat degene met de langste inschrijfduur bij de Woningzoeker bovenaan de lijst.

Wat is een wooncoach?

Algemeen

Een wooncoach zorgt voor preventieve begeleiding waardoor de kans op succesvol zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij groter wordt. Het gaat om mensen die nu nog beschermd wonen, ‘bankhoppen’ of in maatschappelijke opvang zitten. Openbaar belang is in 2021 met deze pilot gestart, samen met de gemeente Zwolle en MEE IJsseloevers.

Lees hier meer over de wooncoach.