Aanpassingen Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan wonen. Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Zwolle.

Veel gevraagd over Aanpassingen Wmo

Moet ik betalen voor een Wmo-aanpassing?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vergoedt aanpassingen deels of volledig. Het kan dus zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Het Sociaal Wijkteam geeft u hierover alle informatie.

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo-aanpassing in de woning?

Algemeen

U kunt een Wmo-aanvraag indienen bij het Sociaal Wijkteam van de gemeente Zwolle. Het Sociaal Wijkteam beoordeelt uw aanvraag.

Ik wil graag zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen. Kan ik mijn woning (laten) aanpassen?

Algemeen

Heeft u als gevolg van ouderdom of een lichamelijke beperking moeite om in uw woning te blijven wonen? Dan kunt u bij het Sociaal Wijkteam (Wmo-loket) een aanvraag doen voor een aanpassing.

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning in?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo. In Zwolle kunt u uw aanvragen indienen bij het Sociaal Wijkteam.

Kan ik een thermostaatkraan krijgen?

Algemeen

U krijgt alleen een thermostaatkraan van ons, als er door de Wmo een douchezitje geplaatst is. In alle andere gevallen moet u de thermostaatkraan zelf betalen.

Ik wil graag een verhoogd toilet en/of beugels. Kan ik dit bij jullie aanvragen?

Algemeen

Nee helaas, wij plaatsen geen verhoogde toilet en beugels. Deze medische aanpassingen vergoedt de Wmo ook niet meer. U mag wel zelf een verhoogde toiletpot plaatsen. 

Ik wil graag de drempel bij mijn voordeur aan laten passen. Hoe regel ik dat?

Algemeen

U wilt een rooster bij uw drempel om makkelijker met de rollator en/of rolstoel de woning in en uit te gaan. Dit heet een stabagrooster. U kunt dit bij de WMO aanvragen.