Asbest

Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor het verwijderen van asbest. Openbaar Belang gaat secuur en verantwoord om met deze regels. Daarbij willen we nog verder gaan. Ons uitgangspunt is dat alle asbest die in woningen aanwezig is, zoveel als mogelijk wordt verwijderd. Daar waar asbest direct gevaar oplevert voor de gezondheid bij het dagelijks gebruik van de woning, is het asbest al verwijderd. Asbest dat niet direct gevaar oplevert voor de gezondheid, verwijderen we tijdens het planmatig onderhoud van de woningen als we in die ruimten aan de slag gaan.

Veel gevraagd over Asbest

Hoe ga ik veilig om met asbest?

Algemeen

Gaat u klussen op een plek waar asbest zit? Vraag ons altijd eerst advies. Ga nooit hakken, breken, zagen, boren of een andere (mechanische) bewerkingen doen in asbesthoudende materialen. Verwijder het asbest niet zelf. Dat geldt ook voor asbesthoudend vloerzeil en golfplaten. Neem altijd contact met ons op als u asbest wilt laten verwijderen. U kunt ons bellen via (038) 45 67 222.

Moet ik het bij jullie melden als ik asbest in mijn woning zie?

Algemeen

Ja, laat het ons weten via (038) 45 67 222. Ga nooit hakken, breken, zagen, boren of andere (mechanische) bewerkingen doen in asbesthoudende materialen. Zo voorkomt u dat asbestvezels zich verspreiden.

Op welke manieren kan asbest verwerkt zijn?

Algemeen

Asbest kan voorkomen in woningen die voor 1994 gebouwd zijn. Het kan hechtgebonden en niet-hechtgebonden zijn.

Waar houden jullie rekening mee als asbest gesaneerd wordt?

Algemeen

Veiligheid staat voorop, voor u en uw buren, onze werknemers en de aannemer. We proberen overlast zoveel mogelijk te beperken.

Waar in mijn woning kan asbest zitten?

Algemeen

Woningen ouder dan 1994 kunnen op diverse plekken asbest bevatten. Daarbij kun u bijvoorbeeld denken aan vensterbanken, vloerzeilen, geisers, gaskachel, gevels en dakbeschot. Wilt u weten waar eventueel asbest in uw woning zit, dan kunt u ons bellen via (038) 45 67 222.

Wanneer verwijderen jullie asbest in een woning?

Algemeen

Ons uitgangspunt is dat alle asbest die in woningen aanwezig is, zoveel als mogelijk wordt verwijderd. Daar waar asbest direct gevaar oplevert voor de gezondheid bij het dagelijks gebruik van de woning, is het asbest al verwijderd. Asbest dat niet direct gevaar oplevert voor de gezondheid, verwijderen we tijdens het planmatig onderhoud van de woningen als we in die ruimten aan de slag gaan.

Wat doen jullie als er in mijn woning een risico voor asbest bestaat?

Algemeen

Als asbest een gevaarlijke situatie oplevert, dan laten we het altijd verwijderen en afvoeren. Is uw woning na 1994 gebouwd? Dan is er tijdens de bouw geen asbest gebruikt.

Wat is hechtgebonden asbest?

Algemeen

In hechtgebonden asbest zit veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten goed verankerd in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel erg klein. Voorbeelden van hechtgebonden asbest: asbestcement vlakke platen, kruipluiken, vensterbanken, balkonschermen, golfplaten dak bergingen of aanbouwen, asbestcement leidingen, mantelbuizen, rioleringen, ventilatiekanalen, vinyltegels in hallen van woningen. Hechtgebonden asbest kan voorkomen in woningen gebouwd voor 1994.

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Algemeen

Niet-hechtgebonden asbest is asbest dat gemakkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen door bijvoorbeeld aanraking en trillingen. Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbest: spuitasbest, gespoten op leidingen, plafonds, staalconstructies en dergelijke, brandwerende plaat, vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag.

Wat staat er in jullie asbestbeleid?

Algemeen

Wij doen er alles aan om verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid als verhuurder en als werkgever. Onze doelstelling is het realiseren van asbestveilig bezit. Onze aanpak: grondige inventarisatie en risicobeheersing, selectieve asbestsanering, scholing van personeel, informatie en communicatie richting personeel en bewoners.