Zwolle aardgasvrij

Nederland wil niet meer afhankelijk zijn van aardgas. De gemeente Zwolle heeft als ambitie om in 2040 volledig aardgasvrij te zijn. Om dit te bereiken gaat de gemeente Zwolle per wijk een warmteplan opstellen. In een warmteplan staat wanneer en met welk (wijk)energiesysteem/systemen de gemeente een wijk aardgasvrij wil maken.

Het gaat om het duurzaam vervangen van aardgas voor het verwarmen van een woning en het leveren van warm tapwater.

Er zijn verschillende manieren om een woning aardgasvrij te maken. Daarvoor kun je een individuele systeem inzetten, zoals een warmtepomp. Maar ook zijn gezamenlijke systemen mogelijk, zoals een warmtenet.

Individuele systemen

Alle woningen worden apart van elkaar aardgasvrij gemaakt. Niemand is daarbij afhankelijk van de buren. Te denken valt aan een hybride of all electric warmtepomp.

Gezamenlijke systemen

Meerdere woningen worden in één keer aardgasvrij gemaakt. Dit kunnen enkele woningen zijn, maar ook een volledige wijk. Dit kan bijvoorbeeld geregeld worden door een warmtenet.
Ook bestaat er warmte-koudeopslag (WKO). Dat is een ander collectief systeem dat we bijvoorbeeld bij de nieuwbouw in Weezenlanden-Noord toepassen.

 

Onze woningen aardgasvrij

Koken op gas vervalt
Wisselt een woning van huurder? Dan zorgt Openbaar Belang ervoor dat het gas om op te koken eruit wordt gehaald. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe (Perilex) aansluiting waardoor er elektrisch gekookt kan worden.
Wilt u ook u kookgasaansluiting gratis laten verwijderen? Stuur ons een mail en wij nemen contact met u op om dit te regelen.

Wij gaan stapsgewijs onze woningen aardgasvrij maken.

Stap 1 = Isoleren
Voordat het aardgas eruit gaat, moet de woning goed geïsoleerd zijn. Gelukkig is de isolatie bij het grootste deel van onze woningen goed op orde.
Als de isolatie nog niet voldoende is, dan pakken we dat per complex aan. We koppelen dat dan vaak aan een onderhoudsmoment. Dat hoeft niet direct het eerste onderhoudsmoment te zijn. Het hangt onder meer af van de betaalbaarheid van de werkzaamheden. Helaas kunnen we niet in 1x alle woningen oppakken. We maken bewuste keuzes. Dat betekent eerst de woningen met een slecht energielabel en daarna werken wij naar de betere toe.

Stap 2 = duurzame warmteopwekker voor warmte en warm water
Als een woning voldoende geïsoleerd is, is het mogelijk om over te gaan op een duurzame warmteopwekker. Per wijk komt er een gemeentelijk warmteplan waarin staat wat in die wijk de voorkeurssystemen zijn. Het kan dan zijn dat wij daarbij aanhaken. Maar ook kan het zijn dat wij toch voor een eigen oplossing gaan kiezen. De techniek ontwikkelt zich in een sneltreinvaart en zit nog steeds in een stroomversnelling. Wij maken daarbij graag gebruik van bewezen efficiënte technieken.