Disclaimer

Openbaar belang is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Mocht u op deze website een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat, of ten onrechte is geplaatst, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt uw reactie naar ons mailen.

Antwoordprocedure
Wanneer u per e-mail of via een webformulier reageert, dan wordt op dezelfde manier behandeld als een brief. Wij streven ernaar u binnen twee werkdagen te beantwoorden, maar uiterlijk binnen een termijn van vijf werkdagen.

Privacy
Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Content van derden
Het is mogelijk dat de website applicaties, content en/of diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. Openbaar Belang is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van applicaties, content en/of diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van deze website. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

Beveiligingsystemen
Openbaar Belang spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Openbaar Belang legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van deze website, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Openbaar Belang is niet aansprakelijk voor enige schade die is of zal ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op de website, waaronder mede –maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van deze website die zouden zijn ingegeven door de op deze website geplaatste informatie.