Herbenoeming Sjoerd Quint

De raad van commissarissen heeft Sjoerd Quint herbenoemd per 1 september 2021 als directeur-bestuurder van Openbaar Belang voor een periode van vier jaar. Dit besluit werd woensdag 3 maart geformaliseerd in de vergadering van de RvC en ondersteund met een mooie bos bloemen. De herbenoeming is met instemming van de Autoriteit Woningcorporaties en de ondernemingsraad.

Alphonse Hanlo, voorzitter van de raad van commissarissen, licht toe: "Wij zijn heel blij met de herbenoeming van Sjoerd Quint. Hij heeft in zijn rol als bestuurder van Openbaar Belang een prima koers uitgezet vanuit “de kracht van klein” en mooie stappen gezet met het ondernemingsplan “Het begint met wonen”. Wij hebben het vertrouwen dat Openbaar Belang onder zijn leiding verdere mooie stappen zet voor onze huurders en als organisatie."

Overzicht