Openbaar Belang legt al het onderhoud bij Nijhuis en Smaak (1)

Een 3-stammige berk als symbool voor deze goede samenwerking

Om de samenwerking tussen Openbaar Belang, Nijhuis en Smaak te vieren, is een berk geplant in het park aan de Binnengasthuisstraat. Deze drie-stammige berk symboliseert de samenwerking, waardoor de huurders in goed onderhouden woningen wonen. De berk staat voor vernieuwing, geeft andere inzichten en helpt anderen om te groeien.

links naast de berk: Gerard Nijhof (Nijhuis), Robert Meijerink (Smaak) en Sjoerd Quint (Openbaar Belang)

Het afgelopen jaar is gebruikt om met elkaar te bedenken hoe de samenwerking het beste vormgegeven kan worden, zodat de huurder hier het meeste baat bij heeft. En dan kunnen nu de handtekeningen gezet worden om deze samenwerking officieel te maken. Openbaar Belang, Nijhuis en Smaak hebben er alle vertrouwen in dat deze slimme manier van werken meer kwaliteit oplevert voor een betere prijs.

Mutatie-, planmatig onderhoud en reparaties
Nijhuis Bouw en Smaak voeren al het planmatig onderhoud van de bijna 2.800 woningen van Openbaar Belang uit. Ook het overgrote deel van de reparatieverzoeken en al het mutatieonderhoud worden door deze twee partijen opgepakt. Ook de bewoner heeft er baat bij, omdat binnen de samenwerking participatie met de huurder van groot belang is.

Goede kwaliteit
Een groot voordeel van RGS is dat de aannemers mede verantwoordelijk worden voor de kwaliteit van al je bezit. Met elkaar benut je ieders kennis en kunde om zo tot het beste voor de woningen te komen. Als je dit zo efficiënt mogelijk doet, levert dat ook nog eens een kostenbesparing op. Een ander voordeel is dat de aannemer op een gegeven moment ‘zijn’ woningen door en door kent. Voor de bewoner is het prettig dat bij al het onderhoud vaak dezelfde aannemer langs komt.

Wat merkt de bewoner?
De bewoners worden waar mogelijk bij het onderhoudsproces betrokken. Bij schilderwerk gebeurt het bijvoorbeeld regelmatig dat bewoners de kleurkeuze gaan bepalen. Openbaar Belang wil de wensen van de bewoners horen en daar waar mogelijk uitvoeren. Duidelijk is dat hoe groter de participatie, des te groter de bewonerstevredenheid. Daar doen we het voor.

Samenwerkingspartners
Smaak wordt gevormd door Hegeman Bouwgroep, Breman en Uw onderhoudspartner Lenferink (Samen Maken). Nijhuis Bouw gaat het onderhoud uitvoeren met hulp van Schildersbedrijf Klappe en installatiebedrijven Nooter en Schreuder.