Samen overlast aanpakken

Zwollenaren ervaren - net als bewoners overal in het land - wel eens woonoverlast. Daarbij gaat het vooral over overlast tussen buurtbewoners onderling, vaak als gevolg van verschillende leefstijlen. Denk aan geluidsoverlast van buren, vervuilde tuinen of woningen, intimidatie, viezigheid van dieren, verloederde en vervallen panden of ernstige overlast door drugshandel.

Aanhoudende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid ernstig verstoren. De aanpak ervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, woningcorporaties, politie en buurtbewoners. Dit vraagt om goede afspraken over het behandelen van binnengekomen meldingen en de inzet van maatregelen om woonoverlast tegen te gaan.

Burgemeester Peter Snijders, de directeur-bestuurders van woningcorporaties deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ en teamchef Johan Ekkel van Politie Zwolle hebben het convenant aanpak ernstige woonoverlast getekend. Ook wethouder wonen Dorrit de Jong was bij de ondertekening aanwezig.

In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de taken, verantwoordelijkheden en de onderlinge samenwerking bij de aanpak van woonoverlast. Met het ondertekenen van dit convenant wordt de bestaande samenwerking nog eens verduidelijkt en wordt het mogelijk voor de politie om in bepaalde gevallen informatie te delen met de woningcorporaties.