Prestatieafspraken 2024-2027

Openbaar Belang heeft samen met de andere twee woningcorporaties in Zwolle (deltaWonen en SWZ), vertegenwoordigers van huurders (Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen, de Woonkoepel van SWZ en de Centrale Huurdersraad Openbaar Belang) en de gemeente Zwolle de prestatieafspraken getekend. De prestatieafspraken gelden voor de periode 2024 – 2027. De afspraken zijn op hoofdlijnen. De nadere uitwerking daarvan staan per jaar beschreven in een jaarschijf. In de prestatieafspraken en de jaarschijf leggen de partners vast hoe ze omgaan met de opgaven waar Zwolle voor staat.

Met deze afspraken zetten de partijen gezamenlijk alles op alles om goed, betaalbaar en duurzaam wonen in Zwolle te realiseren. De belangrijkste thema’s voor Zwolle zijn:

  1. Voldoende sociale huurwoningen
  2. Betaalbaarheid
  3. Duurzaamheid en woningkwaliteit
  4. Een thuis voor iedereen
  5. Leefbare wijken