Visitatie

Alle corporaties, die zijn aangesloten bij branchevereniging Aedes, hebben afgesproken dat zij zich elke vier jaar door een externe en onafhankelijke organisatie laten ‘visiteren’. Het doel hierbij is verantwoording afleggen aan de maatschappij en een beeld te krijgen van haar functioneren als maatschappelijke organisatie. Hierdoor komt openheid en transparantie over de prestaties van een corporatie.

Inzicht in maatschappelijk presteren

Door het visitatieonderzoek dat in 2023 bij Openbaar Belang is uitgevoerd, leggen wij enerzijds onze verantwoording af. Anderzijds hebben we ook een instrument dat ons inzicht geeft in ons maatschappelijk presteren. Wat kunnen we verbeteren en op welk vlak zijn we goed bezig.

4 Aandachtsvelden

De visitatie over de periode 2019 – 2022 is door Pentascope uitgevoerd volgens de systematiek 7.0. Tientallen verschillende belanghebbenden zijn geïnterviewd. Daarbij wordt er gekeken naar 4 aandachtsvelden, waarvan 2 aspecten een oordeel krijgen.

De 4 aandachtsvelden zijn:

  • Maatschappelijk waarde, inclusief de beoordeling ZEER GOED
  • Maatschappelijke verankering, inclusief de beoordeling NAAR BEHOREN
  • Besturing
  • Maatschappelijke capaciteit


Documenten

In het gele blok is het volledige rapport en een handige infographic te vinden.