Visitatie

Alle corporaties, die zijn aangesloten bij branchevereniging Aedes, hebben afgesproken dat zij zich elke vier jaar door een externe en onafhankelijke organisatie laten ‘visiteren’. Het doel hierbij is verantwoording afleggen aan de maatschappij en een beeld te krijgen van haar functioneren als maatschappelijke organisatie. Hierdoor komt openheid en transparantie over de prestaties van een corporatie.

In 2019 is door Pentascope het visitatieonderzoek bij Openbaar Belang uitgevoerd. Met dit onderzoek leggen wij enerzijds onze verantwoording af, maar hebben we ook een instrument waarmee we leren en zo onze prestaties verbeteren.

Bij de visitatie zijn vier aandachtsvelden:

  1. Presteren naar opgaven en ambities (Wat hebben wij gedaan voor huurders en voor de wijken en buurten waar onze woningen staan?)
  2. Presteren volgens belanghebbenden (Hoe werken wij samen met andere sociale organisaties en partijen?)
  3. Presteren naar vermogen (Hoe beheren en investeren wij het maatschappelijke geld waarmee wij werken?)
  4. Governance (Hoe wordt het toezicht bij Openbaar Belang uitgevoerd en hoe wordt er leiding aan de organisatie gegeven?)

De resultaten van de visitatie 2015 -2018

 

Prestatiegebied

Cijfer 2014

Cijfer 2018

1

Presteren naar opgave en ambities

7,2

7,8

2

Presteren volgens belanghebbenden

7,6

7,7

3

Presteren naar vermogen

7,4

7,0

4

Governance

7,2

7,3

De documenten

Klik hier voor het visitatierapport 2015 - 2018.

Klik hier voor de bestuurlijke reactie.