Aanbestedings- en Inkoopvoorwaarden

Openbaar Belang hanteert aanbestedingsvoorwaarden en volgt de Aedes inkoopvoorwaarden.