Integriteit

Openbaar Belang heeft een gedragscode.  Dit is een code waarin normen en regels staan wat men wel en niet mag doen. Het geeft houvast en duidelijkheid voor de medewerkers over hoe er met bepaalde situaties wordt omgegaan.

De leden van de Raad van Commissarissen hebben een integriteitsverklaring ondertekend.