Klanttevredenheidsmeting en benchmark

Onze bewoners weten als geen ander hoe een reparatieverzoek is gegaan, hoe men de sleuteloverdracht heeft ervaren of hoe het planmatig onderhoud is uitgevoerd. Daarom vragen we via de mail en telefoon iedere maand een aantal bewoners om een enkele vragen te beantwoorden. Hiervoor maken we graag gebruik van de kennis en ervaring van KWH. Dit is een onderzoeksbureau gericht op corporaties.
Met de antwoorden kunnen we verder werken aan onze dienstverlening. We hopen op zoveel mogelijk respons!

Benchmark
Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Ieder jaar verzorgt Aedes een benchmark. Door dit onderzoek krijgt Openbaar Belang, maar ook de gemeente, huurders en andere relaties, inzicht hoe de dienstverlening en bedrijfsvoering gaat. Het is een resultaat waar we van kunnen leren.

De Aedes-benchmark bestaat uit de volgende prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering en Duurzaamheid. Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van corporaties en de gehele sector. Komende jaren wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van deze prestatievelden.

Uitkomsten 2023

Huurdersoordeel B      
    Nieuwe huurders 8,3 7,7 (landelijk vergelijkbare corporaties)
    Reparatieverzoek 7,9 7,7 (landelijk vergelijkbare corporaties)
    Vertrokken huurders 7,4 7,4 (landelijk vergelijkbare corporaties)
Bedrijfslasten B      
Onderhoud & verbetering B      
Duurzaamheid A