Klokkenluidersregeling

Openbaar Belang heeft een ‘Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of integriteitsschending’, de zgn. klokkenluidersregeling. Dit model is gebaseerd op de modelregeling van Aedes.

Per 1 juli 2016 is er de wet ‘Huis voor Klokkenluiders’. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. De klokkenluiderswet geldt voor werknemers en werkgevers en mensen die zijn ingehuurd door Openbaar Belang. Een werknemer kan een melding doen als hij denkt dat er iets mis is in de organisatie waar hij werkt of heeft gewerkt.