Centrale Huurdersraad

De Centrale Huurdersraad vertegenwoordigt uw belangen als huurder. Deze raad overlegt regelmatig met Openbaar Belang. Het kan gaan om het beleid van Openbaar Belang maar ook om andere zaken. Heeft u vragen of wilt u iets melden aan de Centrale Huurdersraad? Dat kan via email: info@centralehuurdersraadob.nl.

Wilt u de Centrale Huurdersraad telefonisch bereiken, neem dan contact op met Openbaar Belang. Wij verwijzen u door naar de Centrale Huurdersraad.

Meer informatie over de Centrale Huurdersraad vindt u op www.centralehuurdersraadob.nl.