Organogram en bestuur

De directeur-bestuurder van Openbaar Belang is Sjoerd Quint.

Per 1 september 2017 is hij formeel verantwoordelijk voor de organisatie, het beleid en de resultaten van Openbaar Belang. Hij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Daarnaast zijn er 3 managers die samen met de directeur-bestuur het Managementteam vormen.