Over Openbaar Belang

Persoonlijke aandacht voor onze huurders, oog voor elkaar, focus op samen. Dat is waar Openbaar Belang voor staat en wat ons als Zwolse woningcorporatie zo eigen maakt.

Wij hebben ruim 2.800 verhuureenheden. We verhuren kwalitatieve en betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Daarbij hebben we ook een scherp oog voor huurders en woningzoekenden met speciale woonbehoeften. Dat zien we als onze rol en verantwoordelijkheid. Bovendien geloven we dat wij daarin het verschil kunnen maken. Het begint tenslotte allemaal met wonen.

De organisatie bestaat uit de afdelingen Wonen, Vastgoed, Financiën en wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Bij Openbaar Belang werken ongeveer 30 mensen. Naast woningen hebben wij ook garages, enkele bedrijfsruimtes, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Daarnaast biedt Openbaar Belang speciale huisvesting voor studenten.

Openbaar Belang kent een lange historie. Het was de eerste woningcorporatie in Zwolle. In 1900 werd zij opgericht door de gegoede burgerij die opkwam voor de minder bedeelden in Zwolle. Zij noemden zichzelf ‘Vereniging tot verbetering van woningtoestand in de Gemeente Zwolle’, geheten Openbaar Belang. 

In 2020 heeft Openbaar Belang naar aanleiding van haar 120-jarig bestaan een oude Nederlandse traditie nieuw leven ingeblazen: het instellen van een onderscheiding in de vorm van een Erepenning voor de verbetering van de volkshuisvesting in Zwolle.