Schuurmanstraat 3 t/m 49

De 24 woningen aan de Schuurmanstraat 3 t/m 49 maken deel uit van het grote project Weezenlanden-Noord. Het is de eerste flat die gesloopt gaat worden.

De bewoners met een vaste huurovereenkomst hebben hun planbesluit ontvangen. Daarin staan de rechten en plichten van zowel de huurder als van Openbaar Belang. Ook de peildatum is bekend. Op 1 april 2020 gaat het planbesluit in.
De sloop van deze flat is uitgesteld naar het voorjaar van 2022. Op dezelfde locatie start in het najaar van 2022 de bouw van de eerste nieuwbouwappartementen. 

Hier zijn de plattegronden te vinden van de verschillende woningen in gebouw A. 

De bewoners uit Weezenlanden-Noord hebben voorrang bij de toewijzing van de nieuwe appartementen. De voorrang is gebaseerd op de woonduur (hoe lang mensen in Weezenlanden-Noord wonen).