Schuurmanstraat 3 t/m 49

De 24 woningen aan de Schuurmanstraat 3 t/m 49 maken deel uit van het grote project Weezenlanden-Noord. Het is de eerste flat die gesloopt gaat worden.

De 24 woningen aan de Schuurmanstraat 3 t/m 49 maken deel uit van het grote project Weezenlanden-Noord. Het is de eerste flat die gesloopt gaat worden.

De bewoners met een vaste huurovereenkomst hebben hun planbesluit ontvangen. Daarin staan de rechten en plichten van zowel de huurder als van Openbaar Belang. Ook de peildatum is bekend. Op 1 april 2020 gaat het planbesluit in.

De bedoeling is dat deze flat rond oktober 2021 gesloopt gaat worden. Op dezelfde locatie start de bouw van de eerste nieuwbouwappartementen. De oplevering daarvan is gepland in het voorjaar 2023.

Hier zijn de plattegronden te vinden van de verschillende woningen in gebouw A. Het bestemmingsplan is nog niet goedgekeurd. En de vergunning voor gebouw A is nog niet aangevraagd. Hierdoor zijn de plattegronden nog niet definitief en kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze uitgave.

De bewoners uit Weezenlanden-Noord hebben voorrang bij de toewijzing van de nieuwe appartementen. De voorrang is gebaseerd op de woonduur (hoe lang mensen in Weezenlanden-Noord wonen).

Terug naar project overzicht