Schuurmanstraat 51 t/m 97

Schuurmanstraat 51 t/m 97

De 24 woningen aan de Schuurmanstraat 51 t/m 97 maken deel uit van het grote project Weezenlanden-Noord. Het is de tweede flat die gesloopt gaat worden.

De bewoners met een vaste huurovereenkomst hebben hun planbesluit ontvangen. Daarin staan de rechten en plichten van zowel de huurder als van Openbaar Belang. Ook de peildatum is bekend. Op 14 maart 2022 gaat het planbesluit in. De sloop van deze flat wordt ongeveer na een jaar verwacht.

Hier zijn de plattegronden te vinden van de verschillende woningen in gebouw A. Het bestemmingsplan is nog niet goedgekeurd. En de vergunning voor gebouw A is nog niet aangevraagd. Hierdoor zijn de plattegronden nog niet definitief en kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze uitgave.

De bewoners uit Weezenlanden-Noord hebben voorrang bij de toewijzing van de nieuwe appartementen. De voorrang is gebaseerd op de woonduur (hoe lang mensen in Weezenlanden-Noord wonen).