Klachtenadviescommissie

Wij proberen uw klacht zo goed en snel mogelijk te verhelpen. Toch kan het gebeuren dat we er samen niet uitkomen. Dan kunt u met uw klacht naar de onafhankelijke klachtenadviescommissie. 

Veel gevraagd over Klachtenadviescommissie

Ik heb een klacht ingediend bij de Klachtenadviescommissie. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

De klachtenadviescommissie neemt uw klacht in behandeling. Mocht het tot een hoorzitting komen, dan passen zij 'hoor en wederhoor' toe. Binnen drie weken na een zitting, brengt de commissie advies uit aan de directie van Openbaar Belang. Binnen 1 maand neemt de directie een beslissing. In de regel wordt het advies van de commissie door de directie overgenomen. Als er een zwaarwegende reden is, dan kan de directie van het advies afwijken. U kunt dit nalezen in het reglement .

Welke klachten neemt de Klachtenadviescommissie niet in behandeling?

Algemeen

Klachten over de huurprijs of servicekosten behandelt de Huurcommissie of de kantonrechter. Klachten die al bij een andere instantie in behandeling zijn, kunnen niet worden ingediend.