Vroegsignalering

Openbaar Belang wil huurders met een betalingsprobleem zo goed mogelijk helpen. Dat doen wij door in gesprek te gaan met de huurder en samen op zoek te gaan naar een passende oplossing.

Daarnaast zijn wij verplicht om betalingsachterstanden te melden bij de gemeente Zwolle. Dit is per 1 januari 2021 vastgelegd in de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Ook energiebedrijven, drinkwaterbedrijven en verschillende zorgverzekeringen geven, net als de 3 Zwolse corporaties, de betalingsachterstanden door.
Heeft u uw lopende huur nog niet betaald aan het einde van de maand? Dan zijn wij verplicht uw gegevens door te geven aan de gemeente Zwolle.

Heeft u een betaalachterstand bij 2 of meer van deze organisaties? Dan neemt het Sociaal Wijkteam van de gemeente Zwolle contact met u op. Samen wordt er gekeken wat er aan de hand is en welke hulp er geboden kan worden. De medewerker van het Sociaal Wijkteam maakt met de betrokkene afspraken over de betalingen.

Zorgplicht
Ziet u aankomen dat betalen niet gaat lukken of heeft u al een betalingsachterstand? Wat de oorzaak ook is, neem dan zo snel mogelijk contact op met Rianne van den Brom en/of René van der Kruk van de afdeling Huurincasso van Openbaar Belang.
Vanuit onze zorgplicht denken wij graag met u mee, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling. Ook kunnen wij u doorverwijzen naar instanties die u verder kunnen helpen. Wij werken nauw samen met Op Orde/ Sociaal Raadslieden, Sociale Wijkteams, Schuldhulpmaatje en Gemeente Zwolle.
Neem telefonisch contact met ons op via 038 – 4567 222. Zijn wij telefonisch niet bereikbaar, stuur dan een email naar teamincasso@openbaarbelang.nl. Wij nemen dan zsm contact met u op.

Zoekt u op tijd contact met Openbaar Belang? Dan is het niet altijd nodig om u vanuit de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening aan te melden bij de gemeente Zwolle.