Klachtenadviescommissie

Wij proberen uw klacht zo goed en zo snel mogelijk te verhelpen. Voordat u een klacht indient bij de Klachtenadviescommissie, vragen wij u eerst contact met ons op te nemen. Onze klachtenexpert zorgt dat uw klacht bij de leidinggevende terecht komt.
Toch kan het gebeuren dat we er samen niet goed uitkomen. Bijvoorbeeld wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop de klacht is afgehandeld of met de oplossing die is voorgesteld. In dat geval kunt u uw klacht terecht bij de onafhankelijke klachtenadviescommissie. Dit is onderdeel van de interne klachteprocedure. Er zijn een paar uitzonderingen: 

  • klachten over de huurprijs worden behandeld door de Huurcommissie (postbus 16495, 2500 BL DEN HAAG) of de Kantonrechter; 
  • klachten die al door een andere organisatie in behandeling zijn genomen kunnen niet
    bij de klachtenadviescommissie worden ingediend. 

De klachtenadviescommissie
De woningcorporaties deltaWonen, SWZ, Openbaar Belang, Beter Wonen IJsselmuiden, Salland Wonen Raalte, Vechthorst Nieuwleusen en Vechtdal Wonen hebben gemeenschappelijke één klachtenadviescommissie. Dit is een individuele commissie die uit maximaal zes personen bestaat. Naast een voorzitter en vice-voorzitter heeft de klachtenadviescommissie tenminste twee leden die voorgedragen door de bewonersvertegenwoordigingen van de corporaties.

Het secretariaat van de klachtenadviescommissie wordt gevoerd door Secretary Solutions uit Holten.

Wilt u uw klacht voorleggen aan de klachtenadviescommissie? Vult u dan dit digitale formulier  in en mail dit naar info@klachtenadviescommissieregiozwolle.nl .

Secretariaat klachtenadviescommissie
Secretary Solutions
Dorpsstraat 24A
7451 BV HOLTEN