Aedes Benchmark 2021

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Ieder jaar verzorgt Aedes een benchmark. Door dit onderzoek krijgt Openbaar Belang, maar ook de gemeente, huurders en andere relaties, inzicht hoe de dienstverlening en bedrijfsvoering gaat. Het is een resultaat waar we van kunnen leren.

De Aedes-benchmark bestaat uit de volgende prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering en Duurzaamheid. Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van corporaties en de gehele sector. Komende jaren wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van deze prestatievelden.

Openbaar Belang is tevreden met de uitkomsten van de benchmark 2021. Het geeft aan dat wij goed meekunnen met de andere corporaties, maar dit jaar zien we ook ruimte voor verbeteringen. Waar we vooral blij van worden, zijn de cijfers die onze huurders hebben gegeven. De score ligt op alle subonderdelen hoger dan de landelijke score.

klik hier voor de cijfers en letters.