eerste sleutel uitgereikt in Breecamp Noord

Vandaag worden de eerste 10 woningen opgeleverd. Henk Loeters, voorzitter van de Centrale Huurdersraad overhandigde samen met Sjoerd Quint, directeur Openbaar Belang, de eerste sleutel.
Wij wensen de nieuwe bewoners heel veel woonplezier.

De in totaal 40 gasloze woningen zijn duurzaam en hebben lage woonlasten. Bijzonder en vernieuwend is de rainwinner: een slim opslagsysteem voor het opvangen van hemelwater. Het wordt als erfafscheiding én regenton gebruikt.