Openbaar Belang bereikt hoogste punt Breecamp Noord

Hoogste punt in Breecamp Noord bereikt. Wethouder Schuttenbelt legt zonnepaneel op dak van 1 van de 40 nieuwe super duurzame eengezinswoningen in Breecamp-Noord.

40 gasloze en energiezuinige sociale huurwoningen

Openbaar Belang bouwt 40 nieuwe eengezinswoningen in Breecamp-Noord. De sociale huurwoningen zijn super duurzaam. In oktober is de bouw gestart en ondertussen is het hoogste punt bereikt. De nieuwe bewoners moeten nog even geduld hebben, maar eind januari worden de sleutels al overhandigd.

Duurzaam
Zeer duurzaam! Mede door de zonnepanelen en hoge mate van isolatie, zijn de woonlasten voor de huurders van deze gasloze woningen laag. Verder is bijzonder, dat deze woningen klimaat-adaptief zijn door de toepassing van het vernieuwende “rainwinner” systeem. Daarnaast zijn de woningen ook natuur-inclusief door in te spelen op faunabehoeften. En ten slotte is het project ook nog eens zeer “sociaal duurzaam”, doordat er van tevoren is nagedacht over de leefbaarheid.

Rainwinner
Nieuw in dit project is de Rainwinner, die mede dankzij een subsidie van het waterschap in dit project mogelijk wordt gemaakt.
De rainwinner is een slim modulair opgebouwd opslagsysteem voor het bergen van hemelwater dat van het dak af komt. De rainwinner wordt door de bewoners als erfscheiding én regenton gebruikt. Daarnaast verhoogt het ook de infiltratiecapaciteit. Dit levert een unieke combinatie op voor het gebruik van hemelwater.

Goede leefbaarheid
Wij willen de balans in onze complexen bewaken door te streven naar een gezonde mix in bewoners, de magische mix. Enerzijds mensen die extra aandacht nodig hebben, anderzijds mensen die wellicht een bijdrage kunnen leveren.

Hoogste punt
Inmiddels is na de start bouw, afgelopen medio oktober, nu al door Schutte bouw & ontwikkeling het hoogste punt bereikt. Er komen 4 blokken van 10 woningen. De woningen worden begin 2019 opgeleverd, er is dus sprake van een zeer snelle bouw.

Ontwerp
Het ontwerp is van IKB Architecten. Er wordt gebruik gemaakt van licht gekleurd metselwerk. De woningen krijgen pergola’s van duurzaam hout. Hierdoor ontstaat aan de voorkant van de woning, in het omliggende park, een (semi-) privéruimte.