Tevreden startende huurders bij Openbaar Belang

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Ieder jaar verzorgt Aedes een benchmark. Door dit onderzoek krijgt Openbaar Belang, maar ook de gemeente, huurders en andere relaties, inzicht hoe de dienstverlening en bedrijfsvoering gaat. Het is een resultaat waar we van kunnen leren.

De Aedes-benchmark bestaat uit de volgende prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering en Duurzaamheid. Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van corporaties en de gehele sector. Komende jaren wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van deze prestatievelden.

Openbaar Belang is tevreden met de uitkomsten van de benchmark 2022. Het geeft aan dat wij goed meekunnen met de andere corporaties, maar dit jaar zien we ook ruimte voor verbeteringen. Waar we vooral blij van worden, zijn de cijfers die onze nieuwe en vertrokken huurders hebben gegeven. Ook zijn we positief over de uitkomsten voor Duurzaamheid. Een duurzaam huis draagt bij aan lagere woonlasten.

Klik hier voor meer informatie.