Kennisbank

Aanpassingen Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan me...

Lees het volledige antwoord

Afrekening servicekosten

Betaalt u servicekosten? Dan krijgt u ieder jaar voor 1 juli een afrekening van ons. In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijgt u geld terug en soms vragen wij u bij te betalen.

Lees het volledige antwoord

Asbest

Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor het verwijderen van asbest. Openbaar Belang gaat secuur en verantwoord om met deze regels. Daarbij willen we nog verder gaan. Ons uitgangspunt is dat alle asbest die in woninge...

Lees het volledige antwoord

Bedrijfsruimte

Wij verhuren ook een beperkt aantal bedrijfsruimten. Neem contact met ons op voor meer infomatie.

Lees het volledige antwoord

Betalingsregeling

Bij betalingsproblemen kunt u rekenen op ons begrip en ondersteuning. Lukt het niet de huur op tijd te betalen? Dan kunt u misschien een betalingregeling met ons treffen. Wij kijken altijd naar uw persoonlijke en financiële situatie. Dus wacht niet t...

Lees het volledige antwoord

Centrale Huurdersraad en bewonerscommissie

De Centrale Huurdersraad (CHR) Openbaar Belang is de wettelijke vertegenwoordiger van al onze huurders. Kijk voor meer informatie op de website www.centralehuurdersraadob.nl . Een bewonerscommissie bestaat uit huurders van een woongebouw, wooncomple...

Lees het volledige antwoord

Boom kappen

Wilt u een boom kappen in uw tuin? Meestal kunt u dit zelf doen. Voor monumentale bomen heeft u een kapvergunning van uw gemeente nodig. Als de boom schade aan uw huis veroorzaakt kunt u ons bellen.

Lees het volledige antwoord

Certificaat beveiligde woning

Om het Certificaat Beveiligde Woning te krijgen moet uw huis voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie. Het gaat dan om hang- en sluitwerk, verlichting en rookmelders. Wij kunnen die beveiliging voor u aanbrengen. U betaalt daar...

Lees het volledige antwoord

Daken en dakgoten

Het onderhoud van de dakgoten doen wij voor u. Wel vragen wij u in de gaten te houden of uw goten niet verstopt raken door bladeren of zand. Heeft u een schoorsteen? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks vegen van uw schoorsteen.

Lees het volledige antwoord

Deurwaarder

Wij schakelen een deurwaarder in als u uw maandelijkse huur niet betaalt. De kosten voor de deurwaarder zijn dan voor u. Natuurlijk willen we niet dat het zover komt. Daarom doen wij ons best om samen met u betalingsproblemen te voorkomen of op te lo...

Lees het volledige antwoord