Kennisbank

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan...

Lees meer

Betaalt u servicekosten? Dan krijgt u ieder jaar voor 1 juli een afrekening van ons. In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijgt u geld terug en soms vragen wij u bij te betalen.

Lees meer

Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor het verwijderen van asbest. Openbaar Belang gaat secuur en verantwoord om met deze regels. Daarbij willen we nog verder gaan. Ons uitgangspunt is dat alle asbest die in...

Lees meer

Wij verhuren ook een beperkt aantal bedrijfsruimten. Neem contact met ons op voor meer infomatie.

Lees meer

Bij betalingsproblemen kunt u rekenen op ons begrip en ondersteuning. Lukt het niet de huur op tijd te betalen? Dan kunt u misschien een betalingregeling met ons treffen. Wij kijken altijd naar uw persoonlijke en financiële situatie. Dus wacht...

Lees meer

De Centrale Huurdersraad (CHR) Openbaar Belang is de wettelijke vertegenwoordiger van al onze huurders. Kijk voor meer informatie op de website . www.centralehuurdersraadob.nl Een bewonerscommissie bestaat uit huurders van een woongebouw...

Lees meer

Wilt u een boom kappen in uw tuin? Meestal kunt u dit zelf doen. Voor monumentale bomen heeft u een kapvergunning van uw gemeente nodig. Als de boom schade aan uw huis veroorzaakt kunt u ons bellen.

Lees meer

Om het Certificaat Beveiligde Woning te krijgen moet uw huis voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie. Het gaat dan om hang- en sluitwerk, verlichting en rookmelders. Wij kunnen die beveiliging voor u aanbrengen. U betaalt...

Lees meer

Het onderhoud van de dakgoten doen wij voor u. Wel vragen wij u in de gaten te houden of uw goten niet verstopt raken door bladeren of zand. Heeft u een schoorsteen? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks vegen van uw schoorsteen.

Lees meer

Wij schakelen een deurwaarder in als u uw maandelijkse huur niet betaalt. De kosten voor de deurwaarder zijn dan voor u. Natuurlijk willen we niet dat het zover komt. Daarom doen wij ons best om samen met u betalingsproblemen te voorkomen of op te...

Lees meer