Afrekening servicekosten

Betaalt u servicekosten? Dan krijgt u ieder jaar voor 1 juli een afrekening van ons. In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijgt u geld terug en soms vragen wij u bij te betalen.

Veel gevraagd over Afrekening servicekosten

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

U ontvang de afrekening ieder jaar voor 1 juli. U krijgt de afrekening voor de periode dat u in de woning woonde in het voorgaande jaar. De Schuurmanstraat en Wiecherlinkstraat zijn een uitzondering hierop. De afrekening van een woning in deze straten loopt van september tot en met augustus van het daaropvolgende jaar. U ontvangt de afrekening binnen 6 maanden na het aflopen van die afrekenperiode.

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

U ontvangt de afrekening servicekosten binnen 21 dagen na de huuropzegging.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

Algemeen

U betaalt maandelijks een voorschot voor servicekosten. In uw huurovereenkomst ziet u de servicekosten onder leveringen en diensten. Jaarlijks rekenen wij met u af op basis van de werkelijke kosten. Betaalde u teveel voorschot? Dan krijgt u geld terug. Waren de werkelijke kosten hoger dan het door u betaalde voorschot? Dan betaalt u bij. Een overzicht van de kosten en de voorschotten staat op uw afrekening.

Ik heb geen geiser meer en toch staat er een boiler of geiser op de afrekening. Hoe kan dat?

Algemeen

In deze afrekenperiode kreeg u centrale verwarming. Voor de maanden dat u nog een geiser of boiler had, betaalt u nog.

Ik heb niet het hele jaar in mijn woning gewoond. Moet ik voor een heel jaar betalen?

Algemeen

Nee, u ziet op de jaarlijkse afrekening de afrekenperiode. Als de huurovereenkomst eindigt, stopt de betalingsverplichting. De kosten worden tot deze dag in rekening gebracht.

Kan ik de uitbetaling van de servicekosten op mijn eigen bankrekening krijgen? De huur wordt door een instantie betaald.

Algemeen

Wij maken de uitbetaling over op het rekeningnummer dat op de afrekening servicekosten vermeld staat.

Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

Algemeen

Wij maken kosten voor het opstellen, boeken en betalen van facturen en afrekeningen. Een deel van die kosten berekenen wij aan u door.

Waarom rekenen jullie de servicekosten een keer per jaar af?

Algemeen

Wij ontvangen van onze leveranciers een keer per jaar de afrekening. Die rekeningen zijn de basis voor de afrekening van uw servicekosten. De nieuwe voorschotten berekenen wij op basis van nieuwe prijzen die onze leveranciers aan ons doorgeven.