Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A++ label is het meest energiezuinig. De woning is dan goed geisoleerd en stoot weinig CO2 uit. Een woning met een G label is het minst energiezuinig. Sinds 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de Energie-index.

Veel gevraagd over Energielabel

Wat is een energielabel?

Algemeen

Het energielabel voor woningen laat zien hoe zuinig een woning is. Ook wordt inzichtelijk wat u kunt doen om de woning nog energiezuiniger te maken.

Hoe lang is een energielabel geldig?

Algemeen

Een geregistreerd energielabel is 10 jaar geldig. Echter, de regelgeving is in 2021 aangepast en is er veel meer data nodig om een goed en actueel energielabel te hebben. 
Woningen met een energielabel vanaf medio 2019 geven voldoende data om te spreken van een goed label.

Is een energielabel verplicht?

Algemeen

Ja, de Rijksoverheid heeft alle verhuurders van woningen (en dus ook Openbaar Belang) verplicht om een geldig energielabel van elke woning te hebben.

Ben ik verplicht medewerking te verlenen aan een opname?

Algemeen

Ja, u bent verplicht medewerking te verlenen aan de opname van het energielabel. Omdat wij de verplichting hebben, valt dit onder 'dringend noodzakelijk onderhoud'. Conform uw huurovereenkomst bent u verplicht daar aan mee te werken.

Moet iedere woning een opname krijgen voor het energielabel? Of is een opname bij de gelijke buurwoning ook voldoende?

Algemeen

Iedere woning moet zelfstandig worden opgenomen en voorzien zijn van een geldig energielabel. Daarbij moeten gecertificeerde personen en bedrijven ook bij iedere woning veel bewijslast vastleggen dat ze er geweest zijn. Ze moeten kunnen aantonen wat de kwaliteit van de isolatie en installatie van uw woning is. Dit doen ze veelal door foto’s te nemen van bijvoorbeeld alle beglazing, de verwarmingsinstallatie en zichtbare isolatie.
Voor onzichtbare isolatie zijn wij als verhuurder verantwoordelijk om dit goed vast te leggen en aan te leveren.
Er is in het verleden veel misbruik gemaakt bij het opnemen. Bijvoorbeeld door 1 woning in een rij op te nemen waarbij al het glas al vervangen is. Daardoor leek het glas in alle woningen in die rij beter dan dat het in werkelijkheid was.

Wat is er veranderd met de komst van de nieuwe regelgeving?

Algemeen

In de oude systematiek kwam er een energie-index uit. Deze bepaalde het energielabel-letter van A+++ t/m G.
In de nieuwe systematiek komt er een warmtevraag uit, uitgedrukt in kWh/m². Ook deze is te koppelen aan de letters. Hoe lager de warmtevraag, hoe beter het energielabel.
Het belangrijkste verschil is dat het woning gebonden energieverbruik veel nauwkeuriger wordt berekend. Daarbij is gas omgerekend naar elektra. En daardoor kunnen wij nauwkeurige plannen maken om uw woning van het aardgas af te koppelen.

Wat is woning gebonden energieverbruik?

Algemeen

Het woning gebonden energieverbruik is het verbruik dat nodig is om de woning te verwarmen, indien mogelijk ook te koelen en te verlichten.
Gebruikers gebonden energieverbruik is het verbruik dat de bewoner nodig heeft voor zijn of haar huishoudelijke apparatuur. Dit komt dus niet uit het energielabel.

Ik zoek een woning. Waar kan ik zien wat het energielabel is?

Algemeen

Op de site van de Woningzoeker staat bij de woningadvertentie het energielabel genoemd.

Ik huur een woning. Waar kan ik zien wat het energielabel is?

Algemeen

Bij Openbaar Belang kunt u uw gegevens zien in Mijn Belang. Daar kunt u ook uw energielabel terugvinden.
Lukt het niet om dit te zien?  Dan kunt u ons een mail sturen.

Neemt Openbaar Belang zelf het energielabel van mijn woning op?

Algemeen

Nee, Openbaar Belang heeft hiervoor geen opgeleide personen in dienst en is als bedrijf ook niet gecertificeerd. Ook willen wij niet ons eigen vlees keuren. Wij maken gebruik van gecertificeerde bedrijven en personen.

Waar worden de energielabels voor gebruikt?

Algemeen

Openbaar Belang gebruikt de energielabels om inzicht te hebben in de opgave van de energietransitie.
Wij beoordelen welke woningen nog beter geïsoleerd moeten worden. Ook kijken we welke woning mogelijk is om van het aardgas afgekoppeld te kunnen worden.

Verandert mijn huur door de invoering van het nieuwe energielabel?

Algemeen

Alle woningen van Openbaar Belang hebben al een energielabel. De bijhorende waardering maakt al onderdeel uit van de totale woningwaardering.
Het nieuwe energielabel heeft daar minimale invloed op. Daarom past Openbaar Belang de huur NIET aan op basis van het nieuwe energielabel.